true / dd/MM/yyyy h:mm tt dd/MM/yyyy HH:mm [ "Chủ Nhật", "Thứ Hai", "Thứ Ba", "Thứ Tư", "Thứ Năm", "Thứ Sáu", "Thứ Bảy" ] [ "CN", "T2", "T3", "T4", "T5", "T6", "T7" ] [ "Tháng Giêng", "Tháng Hai", "Tháng Ba", "Tháng Tư", "Tháng Năm", "Tháng Sáu", "Tháng Bảy", "Tháng Tám", "Tháng Chín", "Tháng Mười", "Tháng Mười Một", "Tháng Mười Hai", "" ] [ "Thg1", "Thg2", "Thg3", "Thg4", "Thg5", "Thg6", "Thg7", "Thg8", "Thg9", "Thg10", "Thg11", "Thg12", "" ] DD/MM/YYYY HH:mm:ss DD/MM/YYYY , . 3 % , . 100 50 Đang tải dữ liệu, xin hãy đợi...

Hoặc vào phân hệ theo tài khoản được cấp

Doanh nghiệp

Kê khai phí

Cơ quan Hải quan

Kiểm tra tờ khai

Biên phòng cửa khẩu

Kiểm tra phương tiện