true / dd/MM/yyyy h:mm tt dd/MM/yyyy HH:mm [ "Chủ Nhật", "Thứ Hai", "Thứ Ba", "Thứ Tư", "Thứ Năm", "Thứ Sáu", "Thứ Bảy" ] [ "CN", "T2", "T3", "T4", "T5", "T6", "T7" ] [ "Tháng Giêng", "Tháng Hai", "Tháng Ba", "Tháng Tư", "Tháng Năm", "Tháng Sáu", "Tháng Bảy", "Tháng Tám", "Tháng Chín", "Tháng Mười", "Tháng Mười Một", "Tháng Mười Hai", "" ] [ "Thg1", "Thg2", "Thg3", "Thg4", "Thg5", "Thg6", "Thg7", "Thg8", "Thg9", "Thg10", "Thg11", "Thg12", "" ] DD/MM/YYYY HH:mm:ss DD/MM/YYYY , . 3 % , . 100 50
Đăng nhập